Za odrasle

Pozdravljeni v Kukujevem interaktivnem slikovnem slovarju!

Otroci lahko v slovarju raziskujejo najrazličnejše teme iz vsakdanjega življenja in spoznajo ter se naučijo več kot 1400 besed v dveh tujih jezikih, angleščini in francoščini. Slovar obsega 42 tem, ki smo jih razdelili v šest poglavij:

Slovar je namenjen otrokom že od 4. leta naprej, v izziv pa bo zlasti starejšim, saj lahko z različnimi kombinacijami jezikov spoznavajo besede na več ravneh. Mlajši otroci bodo slovar sprva raziskovali v svojem maternem jeziku in ob pomoči odraslih, vendar jim že nujna izbira dveh jezikov omogoča igriv prvi stik s tujim jezikom. Ob interaktivnem opazovanju in opisovanju privlačnih ilustracij si otroci hitreje zapomnijo nove besede.

Uporaba interaktivnega slikovnega slovarja poleg prvih korakov v tuji jezik pri otroku spodbuja tudi razvoj računalniških spretnosti. Otroci, ki se že učijo tujega jezika, bodo najprej reševali naloge z navodili v maternem jeziku; ko jih bodo osvojili, pa se lahko preizkusijo z nalogami v tujem jeziku. Lahko se podajo tudi na samostojno raziskovanje jezika, ki ga še ne poznajo.

Besede so v izbranem tujem jeziku opremljene z zvočnimi posnetki , kar otrokom omogoča seznanjanje s pravilno izgovarjavo, ki je za učenje tujega jezika ključnega pomena.

Če otrok izbere , raziskuje besede v temi in jih lahko tudi posluša . Če izbere , pa ga čaka vrsta zanimivih interaktivnih nalog, ki podpirajo pomnjenje besed ter vzdržujejo otrokovo pozornost.

Naloge iz teh skupin poleg učenja tujega besedišča razvijajo tudi otrokovo pozornost, sposobnost natančnega opazovanja in iskanja podrobnosti.

Pri teh skupinah nalog pa otrok pri vsaki temi išče, spoznava, poimenuje ali prevaja besede v tuji jezik oziroma iz njega. Vsaka naloga je pripravljena tako, da potrjuje pravilnost otrokovih rešitev ali pa mu pomaga , če je ne zna pravilno rešiti.

Slovar je zasnovan tako, da ob učenju novih besed spodbuja tudi spoznavanje črk (tema Abeceda, uporaba besednega kazala ...). Ob bogato ilustriranih temah lahko otroka spodbudimo k opisovanju slik in pripovedovanju, kar je pomembno za njegov jezikovni razvoj. Preizkusi se lahko tudi v opisovanju in pripovedovanju v tujem jeziku.

Slovar je primeren za individualno uporabo, saj posamezniku omogoča lastno hitrost spoznavanja besed. Otrokom, ki si želijo raziskovanja spletnih vsebin, ponuja kakovostno in igrivo uporabo računalnika.

Slovar je pripravljen tudi za delo v skupini v vrtcu, razredu ali na jezikovem tečaju. V šolah bo dobrodošel pripomoček pri učenju prvega ali drugega tujega jezika, primeren je za medpredmetno povezovanje materinščine z učenjem prvega ali drugega tujega jezika kot tudi za povezovanje z informacijskim opismenjevanjem.