Navodila

Spoznaj se s slovarjem

Na domači strani slovarja  vstopiš v naš slovar. Preden začneš raziskovati po slovarju, si sam ali ob pomoči nekoga, ki ti bo lahko pomagal, v  preberi o slovarju in o njegovih avtorjih, v  pa boš izvedel, kako slovar uporabljaš. Če ti ravnanje z računalnikom ne dela težav, začni kar sam, na  pa se lahko vrneš, če boš naletel na kakšno nejasnost ali težavo.

Vstopi v slovar

Za vstop v slovar najprej izbereš Moj jezik in prebereš besedilo pod gumbi za izbor svojega jezika.

Nato izbereš jezik, ki ga želiš spoznati: za angleščino pritisneš gumb , za francoščino pa .

S klikom na gumb Začni boš vstopil v slovar.

Ko boš v prihodnje vstopal v slovar, ostaneta Moj jezik in izbrani tuji jezik že določena in boš pritisnil le gumb Začni. Če želiš raziskovati druge jezike, je postopek vstopa enak, le da izbereš drugo kombinacijo jezikov.

Izberi poglavje

Slovar ti s klikom na pokaže šest poglavij. V vsakem od njih najdeš različno število tem, ki jih je skupaj 42. S klikom na sličico posameznega poglavja, na primer , se ti odprejo teme v tem poglavju. Vsako poglavje je obarvano z eno barvo – zavihki za teme iz tega poglavja so enake barve, na primer:

S klikom na gumb Pokaži vse teme se ti pokaže vseh 42 tem, ki jih lahko raziščeš v našem slovarju.

Izberi temo

Ko izbereš posamezno poglavje, se odprejo vse teme v njem. Poglavje Mesto sestavlja šest tem, med katerimi s klikom izbereš tisto, ki jo želiš raziskati. Klik na te premakne v izbrano temo, kjer lahko nadaljuješ z reševanjem nalog. Če ugotoviš, da bi v tem poglavju raje raziskoval kakšno drugo temo, klikni na ime poglavja ali sličico ob njem, s čimer se boš vrnil na poglavje. Pri poglavju »V mestu« lahko torej klikneš na:

Če ugotoviš, da bi raje raziskoval teme v kakšnem drugem poglavju, lahko izbiraš med gumbi s poglavji: Lahko pa klikneš Pokaži vse teme in nato izbereš novo temo.

Naslov teme lahko poslušaš s klikom na .

Raziskuj posamezno temo

Vsaka tema ti daje možnost:

– raziskovanja predmetov v veliki sliki in spoznavanje besed za predmete, ki se skrivajo na tej sliki.

– reševanja različnih nalog, s katerimi boš poglobil spoznavanje in učenje besed v veliki sliki. V vsaki temi boš lahko reševal različne naloge:

Spoznaj nove besede

Če želiš pri izbrani temi najprej spoznati vse besede za predmete, ki se skrivajo na veliki sliki, klikneš na sliko na desni , da se ti odpre velika slika:

Ko se ti pokaže velika slika, boš na desni zagledal okno: Ikona in ikona ti omogočata povečevanje ali zmanjševanje velike slike. Če se želiš vrniti na osnovno velikost slike, klikni na ikono .

Ko se pomikaš po veliki sliki, ti pokaže, kateri predmeti na tej sliki so poimenovani. Odpirajo se ti oblački z besedami – če si izbral slovenščino in angleščino, je prva beseda slovenska, pod njo pa angleška; če si izbral za tuji jezik francoščino, bo druga beseda francoska.

Oblački so različni; včasih je v njih le zapis besede v dveh jezikih: Včasih je poleg besed še sličica te besede: Ob nekaterih zadetkih pa se v oblačku pojavi tudi več besed:

Ob prevodu besede v angleščino ali francoščino vidiš . Če hočeš slišati, kako se beseda izgovori, najprej klikneš na predmet, da oblaček z besedo ostane na sliki. Z miško klikneš na in slišal boš, kako se beseda izgovori v tujem jeziku.

Ko se premakneš k drugemu predmetu, zapri oblaček s prejšnjo besedo s klikom na ×.

Če želiš preveriti, ali na sliki obstaja neka beseda, v okencu Orodja vneseš besedo v prostor: Ta prostor je namenjen iskanju besed v tej temi. Če iščeš balkon, se ti na veliki sliki pokaže oblaček za balkon: Če pa iščeš besedo, ki je v tej temi ni na sliki, ti sporočilo pove: Ponudi ti možnost, da jo poskusiš poiskati v drugih temah. Če želiš besedo najti, lahko klikneš na sporočilo "Išči še po drugih temah" ali pa vpišeš besedo v . Če beseda obstaja v slovarju, boš tako našel temo, v kateri se beseda nahaja:

Če besede, ki jo iščeš, ni v slovarju (npr. kaktus), prav tako dobiš obvestilo:

S klikom na gumb Nazaj na temo v Orodjih se lahko vedno vrneš na stran, kjer boš lahko izbral drugo nalogo ali se odločil za raziskovanje besed.

Naloge, ki jih lahko rešuješ v slovarju

V slovarju lahko rešuješ različne zanimive naloge, s katerimi utrjuješ spoznavanje besed iz posamezne teme. Pred reševanjem nalog v ti priporočamo, da spoznaš besede v .

Za igrivo spoznavanje besed se najprej loti naslednjih nalog:

Poišči Titija

Nalogo Poišči Titija začneš tako, da izbereš to nalogo z miško . Odpre se ti naloga: Na veliki sliki poišči, kje se skriva Titi. Če ga ne najdeš, ti najprej priporočamo, da si sliko povečaš s , ki jo najdeš v Orodjih: Če Titija še vedno ne najdeš, uporabi pomoč . Ko ga najdeš, ga izberi . Rešitev dobiš potrjeno najprej tako: Za zaključek naloge moraš pritisniti še .

Titi te pohvali, ker si ga našel. Če želiš Titija poiskati še enkrat, izberi gumb Ponovi nalogo.

Če želiš nadaljevati z drugimi nalogami v tej temi, se vrni nazaj na temo s pritiskom na Nazaj na temo.

Poišči izreze

Nalogo Poišči izreze začneš tako, da izbereš to nalogo z miško . Odpre se ti naloga: Na veliki sliki moraš poiskati vseh pet izrezov iz velike slike. Ko najdeš posamezen izrez, ga izberi z . Pravilno rešitev dobiš potrjeno tako: Če izreza ne najdeš, sliko najprej povečaj s , ki jo najdeš v Orodjih: Če izreza še vedno ne najdeš, uporabi pomoč . Na veliki sliki boš zagledal oblaček, ki ti pokaže, kje je ta izrez. Izbrati ga moraš z .

Ko najdeš vseh pet izrezov, dobiš rešitev najprej potrjeno tako: Za zaključek naloge moraš pritisniti še .

Titi te pohvali, ker si pravilno našel vseh pet izrezov. Če želiš izreze poiskati še enkrat, izberi gumb Ponovi nalogo.

Če želiš nadaljevati z drugimi nalogami v tej temi, se vrni nazaj na temo s pritiskom na Nazaj na temo.

Poišči predmete

Nalogo Poišči predmete začneš tako, da izbereš to nalogo z miško . Odpre se ti naloga: Na veliki sliki moraš poiskati toliko enakih predmetov, kot je napisano v navodilu. Ko najdeš posamezen predmet, ga izberi z . Pravilno rešitev dobiš potrjeno tako: Če posameznega predmeta ne najdeš, si sliko najprej povečaj s , ki jo najdeš v Če predmeta še vedno ne najdeš, uporabi pomoč . Na veliki sliki boš zagledal oblaček, ki ti pokaže, kje je ta predmet. Izbrati ga moraš z .

Ko najdeš vse predmete, dobiš rešitev potrjeno najprej tako: Za zaključek naloge moraš pritisniti še .

Titi te pohvali, ker si pravilno našel vse enake predmete. Če želiš nalogo rešiti še enkrat, izberi Ponovi nalogo.

Če želiš nadaljevati z drugimi nalogami v tej temi, se vrni nazaj na temo s pritiskom na Nazaj na temo.

S klikom na lahko tudi poslušaš, kako se iskana beseda izgovori.

Poišči naključen izbor besed

Pri tej nalogi iščeš naključen izbor besed iz izbrane teme. Nalogo izbereš tako, da z miško pritisneš na zavihek te naloge. Odpre se navodilo z nalogo: Naloga je sestavljena tako, da jo lahko večkrat ponavljaš, saj se ti vsakokrat pokaže različna kombinacija petih besed iz te teme. Nalogo rešiš tako, da poiščeš po pet besed v izbranem tujem jeziku. Ko na veliki sliki najdeš pravi predmet, ga izbereš z miško . Če si našel pravilno rešitev, bo predmet na sliki dobil okvirček: Ko najdeš vseh pet besed, pritisneš na gumb . Ker si uspešno poiskal vse besede, te Titi pohvali. Nalogo lahko ponoviš z izbiro gumba Ponovi nalogo in tako nadaljuješ iskanje preostalih besed v tej temi. Ko boš uspešno poiskal posamezne izbore besed, se lahko vrneš nazaj na temo s pritiskom na Nazaj na temo.

Če besede ne prepoznaš ali je ne najdeš na veliki sliki, lahko poiščeš pomoč, tako da klikneš na . Pokaže se ti oblaček z besedo, ki kaže na ustrezno sliko: Ko boš videl, kje se beseda nahaja, lahko klikneš na pravi predmet.

S klikom na lahko tudi poslušaš, kako se iskana beseda izgovori.

Poišči in prevedi slovenske besede

Ta naloga ti omogoča iskanje in prevajanje naključnega izbora slovenskih besed iz teme v izbrani tuji jezik. Nalogo izbereš tako, da z miško pritisneš na zavihek te naloge. Odpre se navodilo z nalogo: Naloga je sestavljena tako, da jo lahko večkrat ponavljaš, saj se ti vsakokrat pokaže različna kombinacija petih besed iz te teme. Nalogo rešiš tako, da besedo najprej poiščeš na veliki sliki in jo izbereš z miško . Če na sliki ne najdeš predmeta, izberi . Na veliki sliki ti oblaček pokaže, kje se ta predmet nahaja: Izbrati ga moraš z miško . Sedaj se ti odpre okence za prevajanje:

Pri vnašanju besed v okence se ti lahko zgodi, da boš potreboval katero od črk, ki je ni na tvoji tipkovnici. V tem primeru uporabi gumbke s črkami pod okencem:

Če poznaš prevod besede, jo vpišeš v okvirček Vpiši prevod. Za pravilen zapis prevoda boš dobil potrdilo: Če med zapisom narediš napako, ti naloga to sporoči: Če znaš, sam popravi napako in nadaljuj reševanje; če potrebuješ pomoč, pa pritisni na gumb . V tem primeru se ti v okvirčku pokaže pravilni prevod. Vpis prevoda te besede zaključiš s pritiskom na gumb . V nalogi dobiš ob pravilno prevedeni besedi . Ko pravilno poiščeš in prevedeš vseh pet besed, končaš nalogo tako, da pritisneš . Ker si uspešno poiskal vse besede, te Titi pohvali. Nalogo rešuj naprej z izbiro Ponovi nalogo, saj se ti vsakokrat pokaže nova kombinacija besed iz te teme in tako nadaljuješ prevajanje ostalih besed v tej temi. Ko boš posamezne izbore besed uspešno poiskal in prevedel, se lahko vrneš nazaj na temo s pritiskom na Nazaj na temo.

Poišči in prevedi tuje besede v slovenščino

Nekoliko težja je naloga, pri kateri prevajaš iz tujega jezika v svoj jezik. Omogoča ti iskanje in prevajanje naključnega izbora tujih besed iz teme v tvoj jezik. Nalogo izbereš tako, da z miško pritisneš na zavihek te naloge. Odpre se navodilo z nalogo: Naloga je sestavljena tako, da jo lahko večkrat ponavljaš, saj se ti vsakokrat pokaže različna kombinacija petih besed iz te teme. Nalogo rešiš tako, da besedo najprej poiščeš na veliki sliki in jo izbereš z miško . Če na sliki ne najdeš predmeta, izberi . Na veliki sliki ti oblaček pokaže, kje se ta predmet nahaja: Izbrati ga moraš z miško . Sedaj se ti odpre okence za prevajanje:

Pri vnašanju besed v okence se ti lahko zgodi, da boš potreboval katero od črk, ki je ni na tvoji tipkovnici. V tem primeru uporabi gumbke s črkami pod okencem:

Če poznaš prevod besede, jo vpišeš v okvirček Vpiši prevod. Za pravilen zapis prevoda boš dobil potrdilo: Če med zapisom narediš napako, ti naloga to sporoči: Če znaš, sam popravi napako in nadaljuj reševanje; če potrebuješ pomoč, pa pritisni na gumb . V tem primeru se ti v okvirčku pokaže pravilni prevod. Vpis prevoda te besede zaključiš s pritiskom na gumb . V nalogi dobiš ob pravilno prevedeni besedi . Ko pravilno prevedeš vseh pet besed, končaš ta del naloge tako, da pritisneš . Ker si uspešno poiskal vse besede, te Titi pohvali. Nalogo rešuj naprej z izbiro Ponovi nalogo, saj se ti vsakokrat pokaže nova kombinacija besed iz te teme in tako nadaljuješ prevajanje ostalih besed v tej temi. Ko boš posamezne izbore besed uspešno poiskal in prevedel, se lahko vrneš nazaj na temo s pritiskom na Nazaj na temo.

Ponovi in utrjuj naloge

Ko pravilno rešiš posamezno nalogo, ti sporoči, da si jo pravilno rešil, in te pohvali. Sedaj imaš na voljo dve možnosti. S klikom na Ponovi nalogo lahko nadaljuješ z reševanjem naloge oziroma jo ponoviš. Verjetno že poznaš pregovor: »Vaja dela mojstra«. Če si nalogo uspešno rešil in meniš, da ponavljanje zate ni več potrebno, oz. bi raje reševal kaj drugega, izberi Nazaj na temo in se preizkusi z drugimi nalogami v tej temi ali drugih temah.

Išči besede po slovarju

Besede lahko po slovarju iščeš na dva načina: v abecednem kazalu ali v okencu za iskanje .

Pri vnašanju besed v okence se ti lahko zgodi, da boš potreboval katero od črk, ki je ni na tvoji tipkovnici. V tem primeru klikni na , da se ti odpre tipkovnica z dodatnimi črkami.

Abecedno kazalo

V kazalu najdeš abecedni seznam vseh besed v slovarju. Prikaže besedo v tvojem jeziku ter prevod v izbranem tujem jeziku. S klikom na posamezno besedo, na primer akvarij, se ti odprejo informacije o tej besedi: Videl boš, v katerih temah se ta beseda pojavlja v našem slovarju. S klikom na temo se ti odpre velika slika v tej temi in pokaže oblaček, ki kaže, kje se ta predmet nahaja: S klikom na lahko tudi poslušaš, kako se iskana beseda izgovori.

Na vrhu kazala najdeš vse črke abecede: Če želiš poiskati vse besede na črko K, pritisni na K: Na začetek kazala se vrneš s klikom na Na vrh.

Izgovarjavo besede lahko poslušaš tudi v kazalu, tako da pritisneš na ob besedi:

Išči besede

Besedo lahko po slovarju iščeš tudi tako, da jo vtipkaš v okvir: Ko vneseš besedo, pritisni ali na svoji tipkovnici poišči gumb ENTER. Dobil boš rezultate iskanja, na primer za besedo jabolko:

Ko pritisneš na najdeno besedo, dobiš o besedi prav take informacije kot v rubriki Kazalo : Tako lahko vidiš, kje se ta beseda nahaja v temah, ter jo poslušaš .

Pri nekaterih besedah, na primer: se ti lahko pokažeta dve besedi, ki imata enak zapis, a drugačen pomen:

Če v prostor za iskanje besed po slovarju vtipkaš besedo, ki je ni v tem slovarju (npr. kaktus), se ti pokaže obvestilo:

O slovarju in avtorjih

Če želiš izvedeti več o slovarju in spoznati njegove avtorje, Natašo Bucik, Ano Zavadlav, Kajo Bucik Vavpetič in Anžeta Vavpetiča, izberi . Poleg opisa Kukujevega interaktivnega slikovnega slovarja in avtorjev boš lahko tam izvedel več tudi o Kukujevem slikovnem slovarju ter izobraževalni zbirki Igrajmo se s Kukujem.